O asociaci

ČADBT sdružuje fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy a lékaře vyškolené v Bobath konceptu.  Podléhá Evropské Asociaci Dětských Bobath Lektorů (EBTA) a řídí se jejími pravidly při školení nových terapeutů, prezentaci konceptu i vnitřním řízení. V Česká republice  nyní vyučují tento koncept dva čeští Bobath lektoři a to fyzioterapeutka Mgr. Olga Večeřová a logopedka Mgr. Anna Kejíková. Český lektor ergoterapeut – Petra Gurd Mikesková pracuje v současné době v Bobath centru v Anglii.

Cílem Asociace je výuka, prezentace a šíření neurovývojové terapie – Bobath konceptu - mezi neodbornou i odbornou veřejností. Nabízí možnost získání základního kurzu NDT Basic Bobath. V sídle asociace v Ostravě  se nachází jediné školící zařízení v republice jak pro Basic Bobath kurz tak pro následný kurz Baby Bobath kurz zaměřený na děti do 1 roku života. 

Vyškolení terapeuté  mají následně možnost do asociace vstoupit a dělit se tak navzájem o své zkušenosti z praxe a jiných kurzů, navzájem se obohacovat a rozvíjet.  

Kromě organizace kurzů, worshopů, seminářů a přednášek nabízí  ČADBT také spolupráci s tuzemskými i zahraničními institucemi. Členům i veřejnosti nabízí poradenskou a konzultační činnost, vyhledávání  proškolených terapeutů a např. i půjčování terapeutických pomůcek pro členy. Členové mají samozřejmě možnost podílet se na chodu asociace v rámci plánovaných kurzů a mohou využít mnoha výhod vyplývajících z členství v asociaci.

 

Aktuální dění v ČADBT

18. 01. 2022.
Výroční zpráva 2020

Zpráva o činnosti asociace v roce 2020.

ČTĚTE VÍCE >
22. 10. 2021.
Členská schůze 2021 online

Členská schůze pro tento rok se bude moci uskutečnit a umožníme přístup všem online formou s…

ČTĚTE VÍCE >
15. 10. 2021.
Volby do výkonného výboru ČADBT

Nominace na jednotlivé pozice je možné zasílat do 15.10.20201 (22.10.2021 pak následuje členská…

ČTĚTE VÍCE >