Kongres EBTA bude letos kvůli Covid online. Více v členské sekci!

Europen Bobath Tutors Association Congress 2021

Kongres EBTA (European Bobath Tutors Association) se letos koná ve Švýcarsku v  Lausanne v termínu 23.-.25.9.2021. Vzhledem ke Covid situaci bude ale jeho konání online. Podrobný program přednášek Bobath lektorů z různých Evropských států naleznete zde https://ebta-congress-bobath-2021.org/ . Naše Bobath lektorka Mgr. Olga Večeřová se těchto kongresů jako lektor za ČR také pravidelně účastní. Prosíme všechny členy asociace, aby si přečetli podrobnosti k situaci online pořádání kongresu v členské sekci.

EBTA sdružuje lektory Bobath konceptu z Evropských zemí (přes 200 lektorů). Tato asociace pomáhá nastavovat, udržovat a stále aktualizovat standardy Bobath konceptu stejně v celé Evropě. Podporuje týmovou práci terapeutů něpříč zeměmi, pomáhá rozvíjet terapeutický přístup a zázemí společně se vzděláním v této oblasti. Podporou terapeutického výzkumu a odbornou prací na aktuálních tématech udržuje Bobath koncept aktuální, přizpůsobený maximálně pacientům i podmínkám, ve kterých se pohybují a žijí a také dostupným technologiím a novým poznatkům.

Zde naleznete odkaz na oficiální stránky EBTA kongresu v Lausanne https://ebta-congress-bobath-2021.org/

Aktuální dění v ČADBT

18. 01. 2022.
Výroční zpráva 2020

Zpráva o činnosti asociace v roce 2020.

ČTĚTE VÍCE >
22. 10. 2021.
Členská schůze 2021 online

Členská schůze pro tento rok se bude moci uskutečnit a umožníme přístup všem online formou s…

ČTĚTE VÍCE >
15. 10. 2021.
Volby do výkonného výboru ČADBT

Nominace na jednotlivé pozice je možné zasílat do 15.10.20201 (22.10.2021 pak následuje členská…

ČTĚTE VÍCE >