Bobath koncept NDT

Bobath koncept, kterému dali jméno manželé Karel (neurofyziolog) a Berta (fyzioterapeutka) Bobathovi, je terapeutický přístup pracující na neurovývojovém podkladě. Pomáhá všem, kteří mají omezenou schopnost účastnit se každodenního života z důvodů poruchy či poškození centrální nervové soustavy. Řeší individuálně konkrétní problém  dítěte. Cílem je vždy funkční aktivita.

Jde o 24 hodinový koncept, který propojuje denní péči, hru a podíl na společných každodenních aktivitách s terapií.  Vždy uvažuje dopředu s vizí do budoucnosti: Jaké problémy bude pacient řešit v budoucnosti, jak ho jeho hendikep bude ovlivňovat Řeší i otázky prevence kontraktur a deformit nejen pro aktuální situaci, ale  i pro budoucí život dítěte.

Koncept je založen na podrobné analýze a porozumění senzomotorických funkcí, napětí na těle, pohybových vzorů a toho, jakým způsobem tyto skutečnosti ovlivňují schopnosti dítěte vykonávat běžné denní aktivity, hru a zapojení mezi vrstevníky. Cílem je kvalita života nejen kvalita pohybu. Vychází z poznatku, že jedna dosažená aktivita připravuje druhou. Zdůrazňuje funkční projev člověka a význam jeho aktivního podílení se na běžných denních aktivitách a sebeobsluze.

Rodina je plnohodnotným partnerem při stanovení cílů terapie. Po analýze je vždy společně s rodiči a dalšími terapeuty, kteří jsou součástí týmu (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, lékař) vytvořen cíl. Pochopení problémů dítěte je tedy jednotné a stejně tak přístup k jejich řešení. Rodiče jsou součástí týmu. Zaslouží si dostat veškeré informace včetně prognózy, aby si mohli společně s terapeuty stanovit reálné cíle, které jsou pro rodinu důležité. Rodič ale v Bobath konceptu vždy zůstává rodičem, ne terapeutem!

 

 

                                                                                                                                      

Aktuální dění v ČADBT

18. 01. 2022.
Výroční zpráva 2020

Zpráva o činnosti asociace v roce 2020.

ČTĚTE VÍCE >
22. 10. 2021.
Členská schůze 2021 online

Členská schůze pro tento rok se bude moci uskutečnit a umožníme přístup všem online formou s…

ČTĚTE VÍCE >
15. 10. 2021.
Volby do výkonného výboru ČADBT

Nominace na jednotlivé pozice je možné zasílat do 15.10.20201 (22.10.2021 pak následuje členská…

ČTĚTE VÍCE >